Aquatherm

Eski çağlardan bu yana insanoğlu, Latince (aqua-su ve therm-ısı)'i taşımak için etkin yöntemler araştırmıştır.

Uygulanan teknolojiler zaman içinde geliştirilmiş ve oldukça değiştirilmiş olsa da altta yatan motivasyon hiç değişmemiştir: Hijyen, Sağlık ve Kaliteli Yaşam!

aquatherm bu gelişime son 30 yılda...

Jeotermal Enerji Nedir?

Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.

jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu...